Scroll to top

TRYSKANIE SUCHÝM ĽADOM

Vlastný princíp tryskania je rovnaký ako v ostatných technológiách využívajúcich iné médiá. V zariadení sú pelety zo zásobníka dávkované do prúdu stlačeného a vysušeného vzduchu, ktorým sú unášané cez tlakovú hadicu k aplikačnú pištoľ. Pomocou rôznych koncových nástavcov je prúd peliet so vzduchom usmerňovaný na čistené miesto, kde už svojim priamym pôsobením odstraňujú kontaminanty.

Na usadeniny čisteného povrchu pritom pelety pôsobí v jednom okamihu trojfázovo. Prvou fázou je pôsobenie pomocou kinetickej energie, kedy pelety suchého ľadu unášané prúdom stlačeného vzduchu dopadajú rýchlosťou zvuku na povrch. Tým Naloa a uvoľní vrstvu kontaminantu z povrchu. V druhej fáze – termické – nízka teplota granúl suchého ľadu spôsobí ochladenie usadených nečistôt tak, že sa stávajú krehkými a ľahko oddeliteľnými od čisteného povrchu. Treťou fázou je sublimácie pelety. Počas tohto procesu prenikajú granule suchého ľadu kontaminátov a okamžite sublimujú. Dôsledkom sublimácie dochádza až k 541násobnému zväčšenie ich objemu a explozívnemu efektu, ktorý nežiaduce usadeniny oddelí od čisteného povrchu.

Výhody tryskanie suchým ľadom

Proces tryskanie suchým ľadom je suchým procesom, granule suchého ľadu pri kontakte s čisteným povrchom okamžite sublimujú a na povrchu súčastí nezanechávajú žiadne stopy.

Čistenie pomocou spomínanej technológie neprodukuje žiadny sekundárny odpad. Zvyšky po čistení možno jednoducho pozametať, povysávať alebo zachytávať do plachty a likvidovať príslušným spôsobom zodpovedajúcim národnej legislatíve.
Vďaka použitému médiu je tryskanie suchým ľadom šetrnou a ekologickou technológiou čistenia. Pri práci nedochádza k úniku toxických látok ani použitie žiadnych podporných chemikálií. Suchý ľad navyše vďaka svojej sublimáciu šetrí náklady navyše spojené s dodatočným odstránením tryskacieho média z povrchu a okolia čistenej súčasti.

Vlastné tryskanie pomocou peliet suchého ľadu je neabrazívny, čistené povrchy zostávajú nepoškodené, čo nemožno dosiahnuť pri čistení pomocou mechanických prostriedkov – oceľová kefa, škrabky alebo iný spôsob tlakového čistenia (pieskovanie, otryskávanie struskou alebo kovovým abrazivom).

Otryskávanie suchým ľadom umožňuje udržiavať v čistote nástroje i celá výrobné zariadenia po dobu kompletného výrobného procesu bez zložitej demontáže a nákladné odstávky stroja. Tým poskytuje preukázateľné zníženie vlastných nákladov na údržbu výrobného zariadenia. Vďaka vlastnostiam suchého ľadu možno túto technológiu využiť aj pre čistenie elektrotechnických zariadení (elektromotory, rozvádzače atď.).

Proces tryskanie suchým ľadom má aj odmasťovací účinky a možno ho použiť ako prípravnú operáciu pred lakovaním. Na reťaziach a hnacích prevodoch po čistení nezostávajú žiadne zvyšky čistiaceho média, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na mazanie týchto súčastí.

Bohaté príslušenstvo a široká škála nástavcov aplikačnej pištole umožňujú použitie tejto technológie aj na zle prístupných miestach. Pomocou špeciálneho robota – elektricky poháňaného vozíka s kamerou a tryskou rotujúce o 360 ° – je možné čistenie potrubia s minimálnou svetlosťou 320 mm. Pre veľmi jemné čistenie možno využiť aj tzv. Splitrovou trysku, ktorá pelety rozdrobuje na menšie časti, a tie z povrchu súčasťou odstraňujú nečistoty veľmi citlivo. Tento nadstavec je vhodný napr. Pre prácu na elektronických zariadeniach.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.