Scroll to top

TRYSKANIE VODNÝM LÚČOM

800 bar a vyššie (2500 bar), 18 -30 litrov vody za minútu používa sa najmä pri odstraňovaní degradovaného betónu, starých náterov a očistenie výstuže. Pre rôzny spôsob použitia nasadzujeme rotačné trysky (hlavica) sa 2-7 tryskami. Rotačné hlavice majú možnosť nastavenia rôznych rýchlostí otáčania (rotácie).

Tryskanie mokrým abrazívom (mokré pieskovanie)

Používame systém Torba, kde je vlhké abrazívum Miešanie ešte vodou a po tej stlačeným vzduchom hnané proti tryskanému objektu. Metóda je oveľa menej prašná a menej agresívne než suché tryskanie. Preto je väčšinou používaná na čistenie fasád, pieskovcových stien alebo architektonických častí. Alternatívou k Torba systému je čistenie tlakovú vodu do 500 bar s prisávaním suchého abrazíva, ktoré sa miešajú v ústí trysky s vodou.

Čistenie tlakovou vodou

Takto klasifikujeme prácu s tlakovou vodou od 100-500 bar. Je možné použiť vodu horúcu až 90 ° C, a prípadne primiešanie chemických odmasťovadiel. Používa sa na čistenie fasád, oceľových i betónových konštrukcií.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.